os idrettsarena

 

PROSJEKT:  Mulighetsstudie

ADRESSE: Os, Halden kommune

ÅR: 2016

OM:

Utformingen av Os idrettsarena inngikk i et mulighetsstudie som utforsker styrker og svakheter ved samlokalisering av ny skole ( 1-10.) og idrettsarena med publikumskapasitet på 2000 tilskuere. Idrettsarenaen er delvis nedsenket i terrenget for på denne måten redusere høyden. Dette gir publikumsinngang fra terrenget utenfor inn til et amfi som strekker seg ned til baneflaten 3m under terrengnivå. Bygningen bærer preg av rasjonelle valg mht konstruksjon og materialer.