ARKITEKTKONKURRANSE - 1. premie- Ibsenkvartalet

Bebyggelsen reiser seg mot Ibsens gate og Dronningensgate og åpner seg mot sydvest hvor vi foreslår å etablere felles uteområde for boligdelen av prosjektet på taket over 2.etg. Mot fellesområdet kan bebyggelsen fremstå mindre urban enn mot gaten. Fellesområdet tilrettelegges for adkomst både fra Ibsens gate og fra forlengelsen av Chrysties gate.

Bebyggelsen har fått et felles fasadeutrykk som spaltes opp ved hjelp av inngangspartier til boligbebyggelsen. Det er viktig at forretningsfasaden mot Th. Pettersons gate framstår som høyreist der den står i konkurranse med inngangen til Amfi. Fellesnevner for fasadeuttrykket er vindusformater i store ensartede formater hvor det ikke skille mellom leiligheter og næringsarealer (unntatt 1.etg.) Kledning er tenkt vekselsvis lys/mørk gjerne av steinplater. Balkonger for leiligheter mot gaten er tenkt inntrukket, alternativt franske dører. Mot uteareal kan det være utenpåliggende balkonger. I 1.etg. etableres sammenhengende glassfasader.