ARKITEKTKONKURRANSE - 1. premie. Værftsgata 7.

Eiendommen ligger mellom Værftsgata og kaifronten mot Mossesundet. Eksisterende bygning ligger med lengderetningen mot nordøst, noe som medfører at hovedfasadene er orientert mot sydøst eller nordvest. Utsikten fra bygningen er best mot nord og mot øst. I nordlig retning har man vidt utsyn over Mossesundet i retning det framtidig transformerte Pettersonområdet. Østover er det hyggelig utsikt inn mot kanalen og Moss sentrum.

For hele kvartalet foreslås en åpen transparent karrébebyggelse som gir varierte åpninger og gjennomsyn fra Værftsgata mot sjøen. Dette skaper åpne halvprivate byrom mellom de ulike elementene i bebyggelsen som gir stor fleksibilitet for adkomst og utforming av næringsarealene i 1. etasje. Regulert bredde på kaifront mot sjøen er stor og meget lang, og bør bearbeides for å kunne bli et attraktivt oppholdssted for nærområdet og byen forøvrig. Ny bebyggelse kan med stor fordel skyves nærmere sjøen for å gjøre kaifronten mer intim og attraktiv og danne gode og varierte oppholdssoner.

Vi har foreslått en punktbygning foran Persilfabrikken som vil fungere som et romdannende element som sammen med den gamle industribygningen forsterker kjernen i et fremtidig transformert område. Vi har lagt stor vekt på å gjøre havnefronten til et godt og spennende oppholdssted, og tenker oss at de ulike plassdannelsene gir gode muligheter for aktivitet og opphold for et stort spenn av aldersgrupper. Vi har valgt å bryte opp den lange kaifronten ved å trekke vann inn, noe som skaper ytterligere variasjon i oppholdssonene og innfører elementer av aktivitet og opplevelse.
Områdereguleringen inneholder planer for nytt havneanlegg i området. Forslaget vårt viser en mulighet til å knytte en pir til et fremtidig anlegg, som strekker seg ut i Mossesundet og kan være et attraktivt turmål og fokuspunkt. Piren kan programmeres med ulike aktiviteter, som sjøbad og gode fiskeplasser og vil være svært solrik.