Om oss

Jansen Arkitekter AS består for tiden av 9 ansatte hvorav 8 er sivilarkitekter. Kontoret ble etablert av Sivilarkitekt MNAL Jan Jansen som resultat av oppdraget om Moss rådhus. Siden starten i 1970 har kontoret sett det som viktig med lokal forankring og vi påtar oss derfor alle typer prosjekteringsoppdrag i lokalmiljøet. Vi profilerer oss gjennom deltakelse i større prosjekter i Østfold og Follo-regionen. 

Våre oppdrag spenner hele registeret. Vi tegner boliger i alle prisklasser, ombygging og tilbygg for firma og privatkunder, og har varierte oppdrag fra offentlig og privat sektor innenfor kategoriene bolig, helse, kultur og utdanning. Kontoret har bred kompetanse og kan gjennomføre prosjekter fra idé til ferdig bygg. 

Vi påtar oss oppgaver innfor stedsutvikling, analyse og planlegging, og utarbeider reguleringsplaner for private og offentlig sektor. 

Kontorets interesse ligger i å beherske spennet i arkitekturfaget og finne optimale løsninger uavhengig av skala og omfang. 

 

Kvalitet

Kvalitetssikring og kontroll

Jansen Arkitekter AS benytter et kvalitetssystem basert på mal fra Arkitektbedriftene i Norge. Vi arbeider kontinuerlig med utvikling og revidering av systemet slik at det tilfredsstiller myndighetenes krav.

  • Vårt mål er å kunne tilby arkitekttjenester over et vidt spekter, tilpasset det aktuelle behov og de gitte økonomiske rammer.
  • Våre prosjekter skal ha høy faglig standard og være utført i overensstemmelse med de lover, forskrifter og retningslinjer som er relevante for det enkelte prosjekt.
  • Kontorets kvalitetssystem skal bidra til at gjennomføringen av det enkelte prosjekt er i overensstemmelse med kontorets målsetting.
  • Vi legger vekt på å være faglig àjour, blant annet gjennom deltagelse i konkurranser og kurs, ekskursjoner, abonnement på tidsskrifter og verv i faglige fora.

Godkjenninger

  • Jansen Arkitekter AS har sentral godkjenning klasse 3 som ansvarlig søker, prosjekterende og kontrollerende for arkitektarbeider.

 

Kompetanse

  • arkitekturprosjektering av byggverk

  • reguleringsarbeider og bebyggelsesplaner

  • rehabiliterings- og restaureringsarbeider

  • prosjekteringsledelse og byggeledelse

  • behov- og tomteanalyser, programmering

(Innbefatter utredning, skissearbeid, forprosjektering og detaljprosjektering)

Jansen Arkitekter AS arbeider innenfor et vidt spekter av planlegging, prosjektering og gjennomføring av byggesaker.

Kapasitet

Jansen Arkitekter AS er et av regionens toneangivende arkitektkontorer.

Kontoret legger vekt på å alltid ha kapasitet til gjennomføring av aktuelle oppgaver.

I større og mer kompliserte prosjekter samarbeider vi med et utvalg av tekniske rådgivere og etablerer solidariske prosjekteringsgrupper der dette er etterspurt.

 
Moss Rådhus, Konkurranse 1970.

Moss Rådhus, Konkurranse 1970.

Enebolig, Jeløy, Byggeskikkpris 2015.

Enebolig, Jeløy, Byggeskikkpris 2015.

Stedsutvikling, Værftsgata 2016

Stedsutvikling, Værftsgata 2016